W ramach uruchomienia XI rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 06.06.2022 - 09.06.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia X rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 20.05.2022 - 02.06.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia IX rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 21.03.2022 - 31.03.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia VIII rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 02.03.2022 - 04.03.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia VII rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 21.02.2022 - 28.02.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia VI rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 26.01.2022 - 31.01.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia V rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 17.01.2022 - 21.01.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia IV rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 05.01.2022 - 10.01.2022r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia III rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 08.12.2021 - 10.12.2021r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia II rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 22.11.2021 - 03.12.2021r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
W ramach uruchomienia I rundy naboru  formularzy zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi załącznikami w okresie od 25.10.2021 - 05.11.2021r., prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminem na poniżej zamieszczonych wzorach:
 
1. Regulamin projektu wiedza i praktyka krokiem do aktywności.docx  POBIERZ
1. Regulamin projektu wiedza i praktyka krokiem do aktywności.pdf POBIERZ
1a.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 03.12.2022.docx POBIERZ
1a.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 03.12.2022.pdf POBIERZ
1b._I_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_03.01.2022.docx POBIERZ
1b._I_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_03.01.2022.pdf POBIERZ
1c.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 25.01.2022.docx POBIERZ
1c.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 25.01.2022.pdf POBIERZ
1d. I_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_25.01.2022.docx POBIERZ
1d. I_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_25.01.2022.pdf POBIERZ POBIERZ
1e.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 25.02.2022.docx POBIERZ
1e.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 25.02.2022.pdf POBIERZ
1f. III_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_25.02.2022.docx POBIERZ 
1f. III_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_25.02.2022.pdf POBIERZ
1g.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 09.05.2022.doxc POBIERZ
1g.Regulamin_projektu_wiedza_i_praktyka_krokiem_do_aktywności 09.05.2022.pdf POBIERZ
1h._IV_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_09.05.2022.doxc POBIERZ
1h._IV_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_09.05.2022.pdf POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy.docx POBIERZ
2. Formularz zgłoszeniowy.pdf POBIERZ
3. Zał. 2 RODO - Wiedza i Praktyka.docx POBIERZ
3. Zał. 2 RODO - Wiedza i Praktyka.pdf POBIERZ
4. Zał. 3 oświadczenie kandydata o zobowiązaniach.docx POBIERZ
4. Zał. 3 oświadczenie kandydata o zobowiązaniach.pdf POBIERZ
5. Zał. 4 Ankieta potrzeb - Wiedza i Praktyka.docx POBIERZ
5. Zał. 4 Ankieta potrzeb - Wiedza i Praktyka.pdf POBIERZ
6. Zał. 5 Informacja dla uczestnika mechanizm racjonalnych usprawnień - Wiedza i Praktyka.docx POBIERZ
6. Zał. 5 Informacja dla uczestnika mechanizm racjonalnych usprawnień - Wiedza i Praktyka.pdf POBIERZ
7. Zał. 6 Oświadczenie przesłanka.docx POBIERZ
7. Zał. 6 Oświadczenie przesłanka.pdf POBIERZ
8. Zał. 7 Potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji.docx POBIERZ
8. Zał. 7 Potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji.pdf POBIERZ