ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 1/RPO/9.1.1/BAPNS

opublikowane dnia 30.05.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 50 uczestników projektu  

zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187860

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 2/RPO/9.1.1/BAPNS

opublikowane dnia 04.06.2019

dotyczące przeprowadzenia Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188617

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 3/RPO/9.1.1/BAPNS

opublikowane dnia 10.06.2019

dotyczące przeprowadzenia Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:

 
 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 4/RPO/9.1.1/BAPNS

opublikowane dnia 12.07.2019

dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego dla 50 uczestników projektu zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195255

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 5/RPO/9.1.1/BAPNS 
opublikowane dnia 08.08.2019
 
dotyczące przeprowadzenia szkolenia komputerowego z zakresu B1;B2;B3;B4;S1;S2;S3 wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECDL STANDARD”zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 6/RPO/9.1.1/BAPNS
opublikowane dnia 20.08.2019
 
dotyczące przeprowadzenia  i organizacji szkolenia komputerowego z zakresu grafiki komputerowej  wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECCC" zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 7/RPO/9.1.1/BAPNS
opublikowane dnia 10.01.2020
 
dotyczące przeprowadzenia szkolenia komputerowego z zakresu B1;B2;B3;B4;S1;S2;S3 wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECDL STANDARD” zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 8/RPO/9.1.1/BAPNS
opublikowane dnia 03.02.2020
 
dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia komputerowego z zakresu modułu S3: ECDL IT Security wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECDL Digcomp 3”
zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230478