Witamy na stronie projektu pn. "Program rozwoju systemu usług asystenckich II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

 

Tytuł projektu : Program rozwoju systemu usług asystenckich II”

Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne

Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Wartość całkowita projektu: 1 962 513,12 zł 

w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1864387,12 zł

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki, powiat ząbkowicki, powiat wałbrzyski

​Okres realizacji: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku

​​Projekt realizowany jest przez: Lider Projektu – Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2, Realizator Projektu – Powiatowy Urząd Pracy

z siedzibą w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2J, Partner Projektu – Powiat Kłodzki

57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1

Wsparcie w projekcie zaplanowane jest zgodnie Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

(w tym 17 kobiet) oraz aktywację społeczną 120 osób (w tym 70 kobiet ) z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat kłodzki, ząbkowicki i wałbrzyski z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy wypracowanych w ramach projektu innowacyjnego współfinansowanego ze środków PO KL (CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – MODEL WSPARCIA ZADAŃ OPS/PCPR W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ON)

W projekcie zaplanowano realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez okres 14 miesięcy.


Jako element towarzyszący przedmiotowemu wsparciu projekt obejmuje działania:

  • zwiększenie dostępności w powiecie kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim osób przygotowanych do realizacji wsparcia asystenckiego, poprzez przygotowanie grupy 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do pełnienia funkcji asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością w trakcie szkolenia składającego się z części teoretycznej i praktycznej,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystania z usług pozwalających osobom niepełnosprawnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie,
  • świadczenie usług związanych z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego oferującego zaplecze sprzętowe dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności jak i możliwości uzupełniania takiego sprzętu w trakcie realizowanego wsparcia asystenckiego, zgodnie z pojawiającym się zapotrzebowaniem w tym zakresie,
  • zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z transportu