Informujemy, iż I runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego  w okresie od 04.06.2020 -  05.06.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 

Informujemy, iż II runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego  w okresie od 17.06.2020 -  19.06.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.

 
Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - POBIERZ
1a. Regulamin zatrudnienie subsydiowane – I zmiana  -  POBIERZ
1b. Zamiana regulaminu – I zmiana – POBIERZ
1c. Regulamin zatrudnienie subsydiowane – II zmiana - POBIERZ
1d. Zamiana regulaminu – II zmiana – POBIERZ
 
 
2. Wniosek refundacja kosztów zatrudnienia subsydiowanego - POBIERZ
3. Załącznik  pomoc de minimis - POBIERZ
 
 
Doposażenie stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnianiem:
 
dokumenty do pobrania:
1. Regulamin POBIERZ
2. Karta oceny formalnej POBIERZ
3. Karta oceny merytorycznej POBIERZ
4. Wniosek o refundację POBIERZ
5. Załącznik pomocy de minimis POBIERZ
 
 
Informujemy, iż I runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 15.07.2020 -  20.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
Informujemy, iż II runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z  zatrudnieniem subsydiowanym   w okresie od 27.07.2020 -  31.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
Informujemy, iż III runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego  w okresie od 08.07.2020 -  10.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
Informujemy, iż IV runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego  w okresie od 23.07.2020 -  24.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
Informujemy, iż V runda – nabór wniosków dla Pracodawców ubiegających o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego  w okresie od 29.07.2020 -  31.07.2020r. została uruchomiona. Zapraszamy do składania wniosków.
 
Listy rankingowe w ramach refundacji kosztów zatrudnienia subsydiowanego:
 
I runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
II runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
III runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
- PROTOKÓŁ OCENA FORMALNO- MERYTORYCZNA - POBIERZ
 
IV runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ
 
V runda
- PROTOKÓŁ Z WPŁYNIĘCIA WNIOSKÓW  - POBIERZ