W tej sekcji znajdą Państwo dokumenty dla uczestników, które są niezbędne aby przystąpić do projektu.

 

1.Regulamin projektu Otwórz się na zmiany II POBIERZ

1.Regulamin projektu Otwórz się na zmiany II POBIERZ

1a.Regulamin projektu 15.10.2021.docx POBIERZ

1a.Regulamin projektu 15.10.2021.pdf POBIERZ

1b. I zmiana do regulaminu z dnia 15.10.2021.docx POBIERZ

1b. I zmiana do regulaminu z dnia 15.10.2021.pdf POBIERZ

1c.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_19.11.2021 POBIERZ

1c.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_19.11.2021 POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_19.11.2021 POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_19.11.2021 POBIERZ

1e. Regulamin projektu Otwórz się na zmiany II z dnia 26.11.2021.docx POBIERZ

1e. Regulamin projektu Otwórz się na zmiany II z dnia 26.11.2021.pdf POBIERZ

1f. III zmiana regulaminu projektu z dnia 26.11.2021.docx POBIERZ

1f. III zmiana regulaminu projektu z dnia 26.11.2021.pdf POBIERZ

1g.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_10.01.2022.docx POBIERZ 

1g.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_10.01.2022.pdf POBIERZ 

1h. IV_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_10.01.2022 POBIERZ 

1h. IV_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_10.01.2022 POBIERZ 

1i.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_18.02.2022 POBIERZ

1i.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_18.02.2022 POBIERZ

1j. V_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_18.02.2022 POBIERZ

1j. V_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_18.02.2022 POBIERZ

1k.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_31.03.2022.docx POBIERZ

1k.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_31.03.2022.pdf POBIERZ

1l. VI_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_31.03.2022.docx POBIERZ

1l. VI_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_31.03.2022.pdf POBIERZ

1n._VII_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_16.05.2022.docx POBIERZ

1n._VII_zmiana_regulaminu_projektu_z_dnia_16.05.2022.pdf POBIERZ

1m.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_16.05.2022. docx POBIERZ

1m.Regulamin_projektu_Otwórz_się_na_zmiany_II_z_dnia_16.05.2022.pdf POBIERZ

2.Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - Otwórz się na zmiany II POBIERZ 

2.Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

3.Zał. 2 RODO - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

3.Zał. 2 RODO - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

4.Zał. 3 oświadczenie uczestnika o zobowiązaniach - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

4.Zał. 3 oświadczenie uczestnika o zobowiązaniach - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

5.Zał. 4 Kwalifikacje i doświadczenie POBIERZ

5.Zał. 4 Kwalifikacje i doświadczenie POBIERZ

6.Zał. 5 Ankieta potrzeb - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

6.Zał. 5 Ankieta potrzeb - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

7.Zał. 6 Informacja dla uczestnika mechanizm racjonalnych usprawnień - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

7.Zał. 6 Informacja dla uczestnika mechanizm racjonalnych usprawnień - Otwórz się na zmiany II POBIERZ

8.Deklaracja Oświadczenie Uczestnika Projektu POBIERZ

8.Deklaracja Oświadczenie Uczestnika Projektu POBIERZ

9. Zał. 7 Oświadczenie przesłanka POBIERZ
9. Zał. 7 Oświadczenie przesłanka POBIERZ
 
 
1. Rekrutacja  uczestników projektu  zainteresowanych  w szczególności stażami oraz innymi formami wsparcia (z wyłączeniem doposażenia/wyposażenia miejsca pracy połączonego z zatrudnieniem subsydiowanym) określonymi w badaniu potrzeb i predyspozycji  odbędzie się  w terminie:
 
I RUNDA w okresie 27.09.2021 - 01.10.2021 - zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

II RUNDA w okresie 11.10.2021 - 15.10.2021 - zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

III RUNDA w okresie 18.10.2021 - 27.10.2021 - zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

IV RUNDA w okresie  29.11.2021 - 03.12.2021 - zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

 
 
2. Rekrutacja  uczestników projektu  zainteresowanych  w szczególności doposażeniem/wyposażeniem miejsca pracy połączonego z zatrudnieniem subsydiowanym oraz innymi formami wsparcia (z wyłączeniem staży) określonymi w badaniu potrzeb i predyspozycji odbędzie się w terminie:
 
I RUNDA w okresie 04.10.2021 - 14.10.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

II RUNDA w okresie 25.10.2021 - 29.10.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

III RUNDA w okresie 03.11.2021 - 12.11.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami

IV RUNDA w okresie  26.11.2021 - 03.12.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
V RUNDA w okresie  06.12.2021 - 13.12.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
VI RUNDA w okresie  15.12.2021 - 22.12.2021 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
VII RUNDA w okresie  10.01.2022 - 14.01.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
VIII RUNDA w okresie  01.02.2022 - 05.02.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
IX RUNDA w okresie  09.02.2022 - 15.02.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
X RUNDA w okresie  18.02.2022 - 28.02.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XI RUNDA w okresie  03.03.2022 - 09.03.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XII RUNDA w okresie  14.03.2022 - 21.03.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XIII RUNDA w okresie  23.03.2022 - 30.03.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XIV RUNDA w okresie  04.04.2022 - 04.04.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XV RUNDA w okresie  11.04.2022 - 15.04.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XVI RUNDA w okresie  19.04.2022 - 25.04.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XVII RUNDA w okresie  27.04.2022 - 06.05.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XVIII RUNDA w okresie  09.05.2022 - 16.05.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XIX RUNDA w okresie  18.05.2022 - 24.05.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XX RUNDA w okresie  26.05.2022 - 03.06.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XXI RUNDA w okresie 06.06.2022-13.06.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami
XXII RUNDA w okresie 16.06.2022-24.06.2022 - zapraszamy do składania formularzy  zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami