W tej sekcji znajdą Państwo informacje o planowanych formach wsparcia dla uczestników

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Poradnictwo psychologiczne – indywidualne konsultacje z psychologiem

2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Poradnictwo prawne – indywidualne konsultacje z prawnikiem

3. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – wsparcie grupowe

4. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – gry symulacyjne „Krok w przyszłość”

5. Aktywna integracja o charakterze społecznym – indywidualne wsparcie coacha

6. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy

7. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe

8. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

9. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Zatrudnienie subsydiowane