Informacja z dnia 29.06.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 29.06.2022 ogłaszamy, iż od dnia 30.06.2022 – 01.07.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski można składać od 30.06.2022 – 01.07.2022
 
Informacja z dnia 28.06.2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu poniżej publikujemy:

a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których Wnioski zostały ocenione negatywnie.

DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 01.06.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 01.06.2022 ogłaszamy, iż od dnia 10.06.2022 – 27.06.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

TREŚĆ REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKI SĄ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ

 

Informacja z dnia 30.03.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 30.03.2022 ogłaszamy, iż od dnia 05.04.2022 – 06.04.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski można składać od 05.04.2022 – 06.04.2022
 

Informacja z dnia 29.03.2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu poniżej publikujemy:

a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których Wnioski zostały ocenione negatywnie.

DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 22.03.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 22.03.2022 ogłaszamy, iż od dnia 30.03.2022 – 31.03.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski można składać od 30.03.2022 - 31.03.2022

 

Informacja z dnia 02.03.2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu poniżej publikujemy:

a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których Wnioski zostały ocenione negatywnie.

DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 10.02.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 10.02.2022 ogłaszamy, iż od dnia 14.02.2022 – 15.02.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

 

Informacja z dnia 07.02.2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu poniżej publikujemy:

a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których Wnioski zostały ocenione negatywnie.

DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 07.02.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 07.02.2022 ogłaszamy, iż od dnia 16.02.2022 – 02.03.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

TREŚĆ REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKI SĄ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ

 

Informacja z dnia 30.12.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 30.12.2021 ogłaszamy, iż od dnia 03.01.2022 – 04.01.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

 

Informacja z dnia 30.12.2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami regulaminu poniżej publikujemy:

a. lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów,

b. lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków),

c. lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których Wnioski zostały ocenione negatywnie.

DO POBRANIA

 

Informacja z dnia 27.12.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 27.12.2021 ogłaszamy, iż od dnia 10.01.2022 – 24.01.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

TREŚĆ REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKI SĄ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ

 

Informacja z dnia 23.12.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 23.12.2021 ogłaszamy, iż od dnia 29.12.2021 – 30.12.2021 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Wniosek może zostać złożony przez Każdego Uczestnika projektu, który otrzymał pozytywną decyzję, o przyznaniu wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zarejestrował działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

 

Informacja z dnia 20.12.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 20.12.2021 ogłaszamy, iż od dnia 03.01.2022 – 18.01.2022 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

- Regulamin POBIERZ

 

Informacja z dnia 21.10.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 21.10.2021 ogłaszamy, iż od dnia 03.11.2021 – 19.11.2021 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

- Regulamin POBIERZ

 

- ogłoszenie o naborze_wsparcie finansowe POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8c Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc.xlsx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.pdf POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU

POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 5 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

 

- ogłoszenie o naborze_wsparcie pomostowe POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 2 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

 

ARCHIWUM

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.pdf POBIERZ