Informacja z dnia 21.10.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 21.10.2021 ogłaszamy, iż od dnia 03.11.2021 – 19.11.2021 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz nabór wniosków na wsparcie pomostowe

 zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”

- Regulamin POBIERZ

 

- ogłoszenie o naborze_wsparcie finansowe POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8c Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc.xlsx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu.pdf POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.docx POBIERZ

8. Załącznik nr 8f Zbiór oświadczeń.pdf POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

9. Załącznik nr 9 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU

POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

10. Załącznik nr 10 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESPLANU POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 Wzór umowy NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

11. Załącznik nr 11 pkt. 5 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ

 

- ogłoszenie o naborze_wsparcie pomostowe POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym POBIERZ

12. Załącznik nr 12 pkt. 2 Formularz info przedstaw przy ubieganiu się o pomoc POBIERZ