ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 08.11.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące: 

CZĘŚĆ I:  przeprowadzenie treningów  kompetencji i umiejętności społecznych

CZĘŚĆ II przeprowadzenie grupowego wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

​​

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 19.11.2018 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148125

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 27.12.2018

Dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia komputerowego pn. „ECDL BASE” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157623

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 11.01.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157623

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 27.12.2018

dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia komputerowego z zakresu 3 modułów ECDL: S1;S2;S3  wraz
z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECDL STANDARD” dla osób posiadających certyfikat „ECDL BASIC” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego ostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157626

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 11.01.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157626

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 03.01.2019

dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia zawodowego pt. „Elektryk z uprawnieniami SEP  do 1 kV” wraz  z opłaceniem niezbędnych badań lekarskich i organizacją egzaminu państwowego  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158314

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 16.01.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158314

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 16.04.2019

dotyczące przeprowadzenia usługi specjalistycznego poradnictwa – Coachingu zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:
 
 
Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 29.04.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180139
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/9.1.1/AZ

Dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia komputerowego pn. „ECDL BASE” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182623#

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 13.05.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182623#

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 30.04.2019

dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia zawodowego pt. „Elektryk z uprawnieniami SEP  do 1 kV” wraz z opłaceniem niezbędnych badań lekarskich i organizacją egzaminu państwowego  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182633#

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 13.05.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182633#
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 30.04.2019

dotyczące przeprowadzenia i organizacji szkolenia komputerowego z zakresu 3 modułów ECDL: S1;S2;S3  wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w celu uzyskania certyfikatu „ECDL STANDARD” dla osób posiadających certyfikat „ECDL BASIC” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182631

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 13.05.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182631

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/9.1.1/AZ

opublikowane dnia 30.04.2019

dotyczące wynajmu pomieszczenia do prowadzenia indywidualnego poradnictwa coachingowego w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni zawodowo mogą więcej” zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182700

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana 13.05.2019 na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182700

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPO/9.1.1/AZ
opublikowano dnia 05.09.2019
 
Na przeprowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa – Coachingowego  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204782
 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPO/9.1.1/AZ
opublikowano dnia 05.09.2019
 
- Na najem pomieszczenia na prowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa  zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204844
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPO/9.1.1/AZ
opublikowano dnia 05.09.2019
 
Z zakresu CZĘŚĆ I: poradnictwo rodzinne ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu
 
CZĘŚĆ II: poradnictwo rodzinne ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konsultacje grupowe z uczestnikami projektu; zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204840
 
 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 17/RPO/9.1.1/AZ
opublikowano dnia 26.09.2019
 
Na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu "Kucharz" zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208597
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 18/RPO/9.1.1/AZ
opublikowano dnia 07.11.2019
 
Na przeprowadzenie organizację szkolenia komputerowego pn. „ECDL BASE” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją
zostało opublikowane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Szczegóły oraz treść Zapytania Ofertowego znajdą Państwo tutaj:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1216217