W ramach zadania nr 5 Aktywna integracja o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Magdaleną Tumasz

listopad:

22.11.2018
23.11.2018
24.11.2018

grudzień

01.12.2018

Miejsce: ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych 

W ramach zadania nr 2 Aktywna integracja o charakterze społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

grudzień:

04.12.2018

05.12.2018

06.12.2018

styczeń:
02.01.2019

03.01.2019
04.01.2019

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

Trenerzy: Kacper Tumasz, Marcin Sobaszek

 

Realizacja Szkoleń zawodowych w ramach zadania 3 - Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych:

HARMONOGRAM SZKOLENIA NA KURSIE: „ECDL BASE”

Miejsce: Centrum kultury – miejska biblioteka publiczna. Pl. Odrodzenia 4 (II piętro) w Boguszowie

Data

Godzina

21.01.2019

8:00 – 16:00

23.01.2019

8:00 – 16:00

25.01.2019

8:00 – 16:00

29.01.2019

8:00 – 16:00

04.02.2019

8:00 – 16:00

07.02.2019

8:00 – 16:00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA NA KURSIE: „ECDL STANDARD”

Miejsce: Centrum kultury – miejska biblioteka publiczna. Pl. Odrodzenia 4 (II piętro) w Boguszowie

Data

Godzina

22.01.2019

8:00 – 16:00

24.01.2019

8:00 – 16:00

28.01.2019

8:00 – 16:00

05.02.2019

8:00 – 16:00

06.02.2019

8:00 – 16:00

08.02.2019

8:00 – 16:00

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA NA KURSIE: „ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI     DO 1 KV”

Miejsce: ul. Wańkowicza 7, Wałbrzych- Budynek DZDZ

Data

Godz. od –do

21.01.19

9.00-15.00

22.01.19

9.00 -15.00

23.01.19

9.00 -15.00

24.01.19

9.00 -15.00

28.01.19

9.00-15.00

29.01.19

9.00-15.00

30.01.19

9.00-15.00

31.01.19

9.00-15.00

01.02.19

9.00-15.00

04.02.19

9.00-15.00

05.02.19

9.00-15.00

06.02.19

9.00 – 15.00

W ramach zadania nr 5 Aktywna integracja o charakterze zawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Magdalena Tumasz

Styczeń 2019:

10.01.2019
11.01.2019
12.01.2019
15.01.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Magdalena Tumasz

Luty 2019:

06.02.2019
08.02.2019
14.02.2019

15.02.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy - Magdalena Tumasz

Luty 2019:

06.02.2019
08.02.2019
14.02.2019

15.02.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

Marzec 2019:

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Magdalena Tumasz

02.03.2019

20.03.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy - Magdalena Tumasz

08.03.2019

20.03.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

Kwiecień  2019:

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - Magdalena Tumasz

24.04.2019

26.04.2019

27.04.2019

W godzinach dopasowanych do potrzeb oraz oczekiwań uczestniczek/uczestników

 

Harmonogram maj 2019 - POBIERZ